GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

COMBO GEMIALI 3005E
Thêm vào giỏ hàng

COMBO GEMIALI 3005E

7,500,000đ

9,200,000đ

RON SILICON
Thêm vào giỏ hàng

RON SILICON

550,000đ

MÁY XAY QUAMAR M80
Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHA GAGGIA 2G
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA GAGGIA 2G

105,000,000đ

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY JX700AB
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY JX700AB

16,500,000đ

17,800,000đ

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB021
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB021

14,900,000đ

16,500,000đ

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB020
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB020

13,900,000đ

16,500,000đ

WELHOME PRO KD135B
Thêm vào giỏ hàng

WELHOME PRO KD135B

12,800,000đ

COLOMBIA EXCELSO
Thêm vào giỏ hàng
COLOMBIA PINK BOURBON
Thêm vào giỏ hàng
LIMU SPECIAL
Thêm vào giỏ hàng

LIMU SPECIAL

7,440,000đ

SIDAMO G4
Thêm vào giỏ hàng

SIDAMO G4

6,150,000đ

SIDAMO PREMIUM
Thêm vào giỏ hàng

SIDAMO PREMIUM

7,050,000đ

BRAZIL FINE CUP 200G
Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHA WPM KD230
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA WPM KD230

20,500,000đ

24,500,000đ

COMBO 3005E VÀ LB020
Thêm vào giỏ hàng

COMBO 3005E VÀ LB020

9,200,000đ

10,500,000đ

MILESTO EM19 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM19 VÀ LB021

13,500,000đ

17,700,000đ

COMBO MÁY PHA 3005E
Thêm vào giỏ hàng

COMBO MÁY PHA 3005E

9,500,000đ

10,800,000đ

MÁY XAY CAFE LB 021
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE LB 021

4,200,000đ

5,200,000đ

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY
Thêm vào giỏ hàng

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY

25,000,000đ

28,000,000đ

MÁY XAY CAFE CASALANO 600
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE CASALANO 600

6,900,000đ

7,500,000đ

Máy pha Gemilai CRM 3200b
Thêm vào giỏ hàng
Máy pha tự động Carimali CA 250
Thêm vào giỏ hàng
COMBO GAGGIA 2 GROUP & MÁY XAY CASALANO
Thêm vào giỏ hàng
MÁY XAY CAFE LB 020
Thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo