GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Sản Phẩm

MÁY PHA CRM3200B TẶNG MÁY XAY LB021
Thêm vào giỏ hàng
MILESTO EM20 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM20 VÀ LB021

17,500,000đ

20,900,000đ

MILESTO EM19 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM19 VÀ LB021

14,500,000đ

17,700,000đ

COMBO MÁY PHA 3005E
Thêm vào giỏ hàng

COMBO MÁY PHA 3005E

9,500,000đ

10,800,000đ

MÁY XAY CAFE LB 021
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE LB 021

4,200,000đ

5,200,000đ

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY
Thêm vào giỏ hàng

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY

25,000,000đ

28,000,000đ

COLOMBIA EXCELSO
Thêm vào giỏ hàng
ETHIOPIA SIDAMO NATURAL G4
Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHA BREVILLE 870XL
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA BREVILLE 870XL

17,500,000đ

18,500,000đ

MÁY XAY CAFE CASALANO 600
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE CASALANO 600

6,200,000đ

6,900,000đ

Máy pha Gemilai CRM 3200D
Thêm vào giỏ hàng

Máy pha Gemilai CRM 3200D

14,500,000đ

16,900,000đ

Máy pha tự động Carimali CA 250
Thêm vào giỏ hàng
COMBO GAGGIA 2 GROUP & MÁY XAY CASALANO
Thêm vào giỏ hàng
COMBO MILESTO EM20 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
COMBO MILESTO EM19 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
MÁY XAY CAFE LB 020
Thêm vào giỏ hàng
CAFE HẠT STRONG ROBUSTA <br> <marquee>10KG TẶNG 1KG</marquee>
Thêm vào giỏ hàng
Máy Pha Gaggia Nera 2G
Thêm vào giỏ hàng
Máy Pha Gaggia Nera 1G
Thêm vào giỏ hàng
Máy Xay LingDong conical 40mm
Thêm vào giỏ hàng

Máy Xay LingDong conical 40mm

3,900,000đ

5,900,000đ

ROBOT CAFELAT CHUYÊN NGHIỆP
Thêm vào giỏ hàng
Fine Robusta 200Gr
Thêm vào giỏ hàng
Máy xay cafe tự động Q10
Thêm vào giỏ hàng
MONIN CARAMEL SAUCE 1.89L
Thêm vào giỏ hàng
MONIN CHOCOLATE SAUCE 1.89L
Thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo