GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Sản phẩm khuyến mãi

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY JX700AB
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY JX700AB

16,500,000đ

17,800,000đ

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB021
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB021

14,900,000đ

16,500,000đ

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB020
Thêm vào giỏ hàng

COMBO KD135 VÀ MÁY XAY LB020

13,900,000đ

16,500,000đ

WELHOME PRO KD135B
Thêm vào giỏ hàng

WELHOME PRO KD135B

12,800,000đ

MÁY PHA WPM KD230
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA WPM KD230

20,500,000đ

24,500,000đ

COMBO 3005E VÀ LB020
Thêm vào giỏ hàng

COMBO 3005E VÀ LB020

9,200,000đ

10,500,000đ

MILESTO EM19 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM19 VÀ LB021

13,500,000đ

17,700,000đ

COMBO MÁY PHA 3005E
Thêm vào giỏ hàng

COMBO MÁY PHA 3005E

9,500,000đ

10,800,000đ

MÁY XAY CAFE LB 021
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE LB 021

4,200,000đ

5,200,000đ

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY
Thêm vào giỏ hàng

CATIMO XE CAFE TAKE AWAY

25,000,000đ

28,000,000đ

MÁY XAY CAFE CASALANO 600
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE CASALANO 600

6,900,000đ

7,500,000đ

Máy pha Gemilai CRM 3200b
Thêm vào giỏ hàng
MÁY XAY CAFE LB 020
Thêm vào giỏ hàng
Milesto EM20 Aurola
Thêm vào giỏ hàng

Milesto EM20 Aurola

16,500,000đ

24,000,000đ

MÁY PHA CAFE MILESTO EM19
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA CAFE MILESTO EM19

10,000,000đ

15,500,000đ

COMBO GEMILAI 3200B VÀ MÁY XAY LB020
Thêm vào giỏ hàng
XE CAFE TAKE AWAY 02
Thêm vào giỏ hàng

XE CAFE TAKE AWAY 02

29,500,000đ

30,000,000đ

COMBO MÁY PHA WPM KD230 VÀ LB020
Thêm vào giỏ hàng

COMBO MÁY PHA WPM KD230 VÀ LB020

24,000,000đ

24,400,000đ

COMBO MILESTO EM20 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
COMBO MILESTO EM19 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
Máy xay Fiorenzato F64E
Thêm vào giỏ hàng

Máy xay Fiorenzato F64E

22,000,000đ

25,000,000đ

COMBO MÁY PHA KD230 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHA CRM3200B TẶNG MÁY XAY LB021
Thêm vào giỏ hàng
MILESTO EM20 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng
MÁY PHA KD230 VÀ CASALANO 600AE
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA KD230 VÀ CASALANO 600AE

26,800,000đ

28,400,000đ

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo