GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Sản phẩm bán chạy

MÁY PHA CRM3200B TẶNG MÁY XAY LB021
Thêm vào giỏ hàng
MILESTO EM20 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM20 VÀ LB021

17,500,000đ

20,900,000đ

MILESTO EM19 VÀ LB021
Thêm vào giỏ hàng

MILESTO EM19 VÀ LB021

14,500,000đ

17,700,000đ

COMBO MÁY PHA 3005E
Thêm vào giỏ hàng

COMBO MÁY PHA 3005E

9,500,000đ

10,800,000đ

MÁY XAY CAFE LB 021
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE LB 021

4,200,000đ

5,200,000đ

MÁY PHA BREVILLE 870XL
Thêm vào giỏ hàng

MÁY PHA BREVILLE 870XL

17,500,000đ

18,500,000đ

MÁY XAY CAFE CASALANO 600
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE CASALANO 600

6,200,000đ

6,900,000đ

Máy pha Gemilai CRM 3200D
Thêm vào giỏ hàng

Máy pha Gemilai CRM 3200D

14,500,000đ

16,900,000đ

Máy pha tự động Carimali CA 250
Thêm vào giỏ hàng
COMBO GAGGIA 2 GROUP & MÁY XAY CASALANO
Thêm vào giỏ hàng
COMBO MILESTO EM20 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
COMBO MILESTO EM19 & MÁY XAY LB 020
Thêm vào giỏ hàng
MÁY XAY CAFE LB 020
Thêm vào giỏ hàng
COMBO GAGGIA LA NERA & MÁY XAY CASALANO
Thêm vào giỏ hàng
MÁY XAY CAFE CASALANO
Thêm vào giỏ hàng

MÁY XAY CAFE CASALANO

6,900,000đ

7,900,000đ

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo