NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Sữa Béo - Topping - Whipped Cream