GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Trà Dilmah

Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Dâu Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Olong Dilmah 2g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Táo Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Bông Cúc Dilmah 2g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Dilmah Earl Grey 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
English - Breakfast Dilmah 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Bạc Hà Dilmah
Thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo