GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Thạch - Trân Châu Trà Sữa

Hạt Trân Châu Caramel 3kg
Thêm vào giỏ hàng
Bột Màng Vị Phomai - 1kg
Thêm vào giỏ hàng
Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Dâu 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Agar pha Lê 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Lựu 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Táo 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thạch Hình Tim Trà Xanh  3.2kg
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Chanh Dây 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Kiwi 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Yaourt 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Agar Caramel 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo