GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE

Pha Chế Trà Sữa

Bột Matcha Uji Nhật Bản - 100g
Thêm vào giỏ hàng
Hạt Trân Châu Caramel 3kg
Thêm vào giỏ hàng
Bột Màng Vị Phomai - 1kg
Thêm vào giỏ hàng
Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg
Thêm vào giỏ hàng
Trà Thái Xanh 200g ( Cha Tar Mua )
Thêm vào giỏ hàng
Trà Đào Cozy 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Dâu 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Trà Thái Đỏ 400g ( Cha Tar Mua )
Thêm vào giỏ hàng
Trà Xanh Cozy
Thêm vào giỏ hàng
Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Ice Tea Đào Cozy
Thêm vào giỏ hàng
Trà Dâu Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Táo Cozy 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Hồng Trà Cozy 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Olong Dilmah 2g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Bạc Hà Cozy 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Táo Dilmah 1.5g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Bông Cúc Dilmah 2g x 20 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Dilmah Earl Grey 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
English - Breakfast Dilmah 2g x 25 Túi
Thêm vào giỏ hàng
Trà Bạc Hà Dilmah
Thêm vào giỏ hàng
Agar pha Lê 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Lựu 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thuỷ Tinh Táo 3.2kg - Chuan Dai
Thêm vào giỏ hàng
Thạch Hình Tim Trà Xanh  3.2kg
Thêm vào giỏ hàng

GIỎ HÀNG

Không có sản phẩm trong giỏ hàng

GIẢI PHÁP CHẤT LƯỢNG CAFE
Zalo