NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Cà phê nhân (cà phê hạt chưa rang)