NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Nguyên Liệu Pha Chế

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Grenadine 1000cl

Siro Teisseire Grenadine 1000cl

Giá: 175,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Vải 700ml

Siro Teisseire Vải 700ml

Giá KM: 190,000 vnđ

Giá: 195,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Đào

Siro Teisseire Đào

Giá KM: 180,000 vnđ

Giá: 195,000 vnđ