NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Nguyên Liệu Pha Chế

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Táo Cozy 2g x 25 Túi

Trà Táo Cozy 2g x 25 Túi

Giá: 30,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Đào Ngâm Hosen 825g

Đào Ngâm Hosen 825g

Giá: 60,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Phúc Bồn Tử 700ml

Siro Teisseire Phúc Bồn Tử 700ml

Giá KM: 185,000 vnđ

Giá: 195,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Osterberg Cam Nha Đam

Osterberg Cam Nha Đam

Giá: 110,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sinh Tố Monin Xoài

Sinh Tố Monin Xoài

Giá: 346,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Hồng Trà Cozy 2g x 25 Túi

Hồng Trà Cozy 2g x 25 Túi

Giá: 30,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Olong Dilmah 2g x 20 Túi

Trà Olong Dilmah 2g x 20 Túi

Giá: 67,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Nho Đen 850ml

Sun Up Nho Đen 850ml

Giá KM: 110,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Đào Ngâm Rhodes 825g

Đào Ngâm Rhodes 825g

Giá: 60,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Osterberg Chanh Dây

Osterberg Chanh Dây

Giá: 105,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Bạc Hà Cozy 2g x 25 Túi

Trà Bạc Hà Cozy 2g x 25 Túi

Giá: 30,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Táo Dilmah 1.5g x 20 Túi

Trà Táo Dilmah 1.5g x 20 Túi

Giá: 42,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Ổi 850ml

Sun Up Ổi 850ml

Giá KM: 110,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Vải hộp Con Voi Thái Lan

Vải hộp Con Voi Thái Lan

Giá: 45,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Osterberg Đào

Osterberg Đào

Giá: 87,000 vnđ