NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Nguyên Liệu Pha Chế

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg

Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg

Giá KM: 250,000 vnđ

Giá: 260,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Matcha 500g

Bột Matcha 500g

Giá: 350,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Thái Xanh 200g ( Cha Tar Mua )

Trà Thái Xanh 200g ( Cha Tar Mua )

Giá KM: 60,000 vnđ

Giá: 65,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Đào Cozy 2g x 25 Túi

Trà Đào Cozy 2g x 25 Túi

Giá: 28,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Đào 850ml

Sun Up Đào 850ml

Giá KM: 110,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Đào Ngâm Gold Reef

Đào Ngâm Gold Reef

Giá: 75,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Mùi Hạnh Nhân 1000ml

Siro Teisseire Mùi Hạnh Nhân 1000ml

Giá KM: 120,000 vnđ

Giá: 185,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Osterberg Việt Quốc

Osterberg Việt Quốc

Giá: 123,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Davinci Khuyến Mãi

Siro Davinci Khuyến Mãi

Giá: 175,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sladki Greh Sốt Vị Caramel

Sladki Greh Sốt Vị Caramel

Giá: 82,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sinh Tố Monin Chanh Dây

Sinh Tố Monin Chanh Dây

Giá: 346,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Sữa Hoà Lan 500g

Bột Sữa Hoà Lan 500g

Giá: 20,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Thái Đỏ 400g ( Cha Tar Mua )

Trà Thái Đỏ 400g ( Cha Tar Mua )

Giá KM: 60,000 vnđ

Giá: 65,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Xanh Cozy

Trà Xanh Cozy

Giá KM: 27,000 vnđ

Giá: 28,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi

Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi

Giá: 34,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Kiwi 850ml

Sun Up Kiwi 850ml

Giá KM: 105,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ