NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

Nguyên Liệu Pha Chế

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg

Bột Màng Vị Muối Biển - 1kg

Giá KM: 250,000 vnđ

Giá: 260,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Matcha 500g

Bột Matcha 500g

Giá: 350,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Thái Xanh 200g ( Cha Tar Mua )

Trà Thái Xanh 200g ( Cha Tar Mua )

Giá KM: 60,000 vnđ

Giá: 65,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Đào Cozy 2g x 25 Túi

Trà Đào Cozy 2g x 25 Túi

Giá: 29,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Đào 850ml

Sun Up Đào 850ml

Giá KM: 110,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Đào Ngâm Gold Reef

Đào Ngâm Gold Reef

Giá: 75,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Le Blue

Siro Teisseire Le Blue

Giá KM: 185,000 vnđ

Giá: 195,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Việt Quốc 700ml

Siro Teisseire Việt Quốc 700ml

Giá KM: 185,000 vnđ

Giá: 195,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Siro Teisseire Táo Xanh 700ml

Siro Teisseire Táo Xanh 700ml

Giá KM: 185,000 vnđ

Giá: 190,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Osterberg Việt Quốc

Osterberg Việt Quốc

Giá: 123,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sinh Tố Monin Chanh Dây

Sinh Tố Monin Chanh Dây

Giá: 346,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Bột Sữa Hoà Lan 500g

Bột Sữa Hoà Lan 500g

Giá: 20,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Thái Đỏ 400g ( Cha Tar Mua )

Trà Thái Đỏ 400g ( Cha Tar Mua )

Giá KM: 60,000 vnđ

Giá: 65,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Xanh Cozy

Trà Xanh Cozy

Giá: 29,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi

Trà Đào Dilmah 1.5g x 20 Túi

Giá: 37,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Sun Up Kiwi 850ml

Sun Up Kiwi 850ml

Giá KM: 105,000 vnđ

Giá: 120,000 vnđ