NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ THỨC UỐNG

cafe hạt

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê bột Gold

Cà phê bột Gold

Giá: 50,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê hạt robusta

Cà phê hạt robusta

Giá: 75,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Ethiopia sidamo g4

Ethiopia sidamo g4

Giá: 170,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê bột Diamond

Cà phê bột Diamond

Giá: 150,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê hạt crema

Cà phê hạt crema

Giá: 90,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê bột sidamo

Cà phê bột sidamo

Giá: 100,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê bột silver

Cà phê bột silver

Giá: 45,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Cà phê hạt Arabica

Cà phê hạt Arabica

Giá: 150,000 vnđ

Mua nhanh
Xem nhanh
Honduras

Honduras

Giá: 165,000 vnđ